Vriendschapsbanden

Van september tot en met mei brachten we één avond per maand samen door in het MPI van Eine. Eén avond per maand, waarop we elkaar leerden kennen, mét elkaar de EEP-cursus doorliepen en samen naar oplossingen zochten voor de moeilijkheden die één van ons ondervond in zijn/haar leven met een handicap of met de handicap van een gezinslid.
We hebben vaak samen gelachen, maar ook menige keer met ontroering naar elkaar geluisterd. Kortom: er werden vriendschapsbanden gesmeed!

EEP Toen onze EEP-reeks dan ook ten einde liep spraken we af om elkaar drie maanden later nog eens terug te zien en samen ergens iets te eten. Vanavond was het zover! Wat was er veel dat we elkaar wilden vertellen!
Hét grote nieuws kwam van Dieter, die een wonder beleefde toen hij in Lourdes op vakantie was. Maar daarover later meer, want ik heb Dieter gevraagd om zélf zijn verhaal uit te schrijven en ik zal het dan als ingezonden stukje op Handiklap plaatsen!

We spraken af elkaar af en toe te blijven zien om de vriendschapsband die we met elkaar kregen te behouden. Vrienden heb je immers nooit teveel!

EEP

Binnenkort gaan de EEP -groepen weer van start.

Deze groepen bestaan uit mensen met een handicap (zowel EEP kinderen als volwassenen, zowel mentale als fysieke handicaps) die samen met één of meer van hun gezinsleden en onder leiding van een ervaringsdeskundige gedurende een half jaar maandelijks samen komen. Tijdens deze sessies wordt er aandacht besteed aan verwerking en aanvaarding, maar vooral aan het leren kennen van je eigen noden en daar een oplossing voor vinden.

Elke persoon met een handicap leert dan ook om zijn/haar eigen dossier samen te stellen wat eventuele aanvragen bij het Vlaams Fonds een stuk makkelijker maakt.

We praten over hulpmiddelen, dagcentra, PAB (persoonlijk assistentie budget), noodoppas, inclusief onderwijs, vrijetijdsbesteding, enz. tegelijk besteden we ook aandacht aan je eigen toekomstplanning. Waar nodig word een deskundige uitgenodigd.

Wat mag je verwachten? Tijdens deze reeks worden mensen assertiever en zich meer bewust van hun mogelijkheden en rechten. Gezinnen met een gelijklopende problematiek vinden vriendschap en steun bij elkaar. In een open sfeer worden de zorgen over de toekomst (Hoe moet het als wij ouder worden? Kan hij of zij wel op eigen benen staan?) met elkaar besproken en wordt er gezocht naar creatieve oplossingen. De mensen die een dossier voor de aanvraag van PAB willen indienen krijgen tips over de voorbereiding en de opstart (Hoe vind ik de assistent die bij mij past?). Ook de mensen die kiezen voor instelling of een dagcentrum worden met raad en daad bijgestaan.

In EEP werken we met kleine groepen (een 8-tal gezinnen is het maximum). Dus wie interesse heeft, stuur snel een mailtje of neem de telefoon. Voor Oost-Vlaanderen kan je terecht op twee plaatsen. In Gentbrugge neemt Jan-Jan Sabbe de leiding, in Oudenaarde (Eine) begeleid ik zelf de groep. Voor info over EEP-Oost-Vlaanderen kan je dus bij mij terecht via mail (chantal.thijsman@skynet.be ) of telefoon (055/239839).

Over de EEP-groepen in andere provincies krijg je informatie op het nummer 09/3335802 van het VFG.

Alles valt weer op z’n pootjes

Hoe stil het hier is in huis tijdens de schooldagen wordt nog geaccentueerd door de rust op straat. Aan onze straat wordt immers al een paar maanden gewerkt en de werken zullen pas tegen Pasen 2008 worden afgerond. Doorgaand verkeer is er dus niet, maar gelukkig doen de wegenwerkers wel hun best om te zorgen dat we met de rolstoel van Liesbeth naar buiten kunnen.

floreal-schooltje De eerste schoolweek zit er op en stilaan geraken we weer in een stramien. Zo’n structuur is nodig om ‘t leven van Liesbeth als inclusieleerling in goede banen te leiden zonder dat de druk op de juffen (de school) en op ons gezin te groot wordt.

De nieuwe stagiaire, Macha, is vandaag voor ‘t eerst verantwoordelijk voor de assistentie op school. En straks komt ook Stien na haar bevallingsverlof weer kiné geven aan Liesbeth, waardoor ze weer aan haar zes beurten per week geraakt.

De thema’s voor de eerste maanden school zijn gekend en dus kunnen we weer aan de slag om de bijbehorende PowerPoints te maken. Voor september hebben we “Mijn klas, mijn school”, “Mijn vriendje en ik” en “Ik was mij”.
sclera-symbool aankleden
Voor deze laatste PowerPoint heb ik vooral gewerkt met Sclera (zie voorbeeld) zodat Liesbeth stilaan ook leert om symbolen te begrijpen. Dat zal het werken met Mind Express (wat we willen introduceren zodra het Vlaams Fonds akkoord gaat) makkelijker maken.

Hoe belangrijk die kleuterklas-jaren in de schoolloopbaan van een kind zijn werd hier vorige week nog eens geïllustreerd. We hadden namelijk enkele dagen de eerste kleuterjuf (juffrouw Julia) van onze oudste te logeren. Jonathan is bijna 23 en de band is er nog!

Drie september

Na een zomervakantie die vaak meer op een herfstvakantie leek, begon gisteren voor onze kinderen weer een nieuw schooljaar.
Voor twee van hen was dat extra spannend, omdat ze voor ‘t eerst naar hun nieuwe school gingen.
Voor Liesbeth was het een blij weerzien met de vertrouwde omgeving van het Decroly-kleuterschooltje in de Floreal. Nog één schooljaar kan ze bij juffrouw Carine terecht in de derde kleuterklas.
tussendoortje Dat Liesbethje gegroeid is in die twee vakantiemaanden bleek al direct toen ze door haar assistente op het toilet werd gezet. Waar ze vorig schooljaar nog een extra plankje nodig had om de hoogte van de opstapkruk aan te passen zodat ze in een correcte houding kan zitten op het van kinderbril voorziene toilet, mocht dat plankje nu gewoon aan de kant gelegd worden.
Ook zitten op een gewone kleuterstoel gaat alweer een stuk beter, waardoor ze niet alleen in de klas af en toe de gewone stoeltjes kan gebruiken, maar ook om haar tussendoortje (10-uurtje) te eten samen met Sarah, haar assistente.