In blijde verwachting …

Een paar jaar geleden al maakten we kennis met het fenomeen “hulphond”. Al meteen begrepen we dat dat ook voor Liesbeth erg prettig zou zijn, zo’n kameraad bij zich hebben.
Temeer omdat ze altijd al erg dol is geweest op dieren, en ‘t meest op honden.

Ze verwacht van de hondjes die we hebben (Max, een poedel met epilepsie, en Bonzaï, een oude dwergpinscher die volledig blind is) dan ook dat ze bereid zijn om voortdurend in haar buurt te blijven. En dat lukt niet! Die hondjes zijn daar dan ook totaal niet op getraind.

Chanelle We hadden dus een aanvraag voor een hulphond gedaan bij Hachiko. Deze werd geweigerd omwille van de meervoudigheid van de handicap van Liesbeth.
Toen probeerden we het bij Hart-tegen-hart. Twee mensen van deze organisatie kwamen in ‘t begin van het najaar hier thuis kennismaken met Liesbeth. Ze zouden ons nadien laten weten wat ze beslist hadden.
Vorige week kregen we een e-mail dat ze niet in aanmerking komt voor een hulphond, wel voor een sociale hond (afgekeurde hulphond) als die beschikbaar komt.

Toen we vorig jaar op de Kangoeroebeurs eens aan de stand van Hachiko halt hielden met Liesbeth en ze daar een “sociale hond” wou strelen liet die meteen zijn tanden zien. Daardoor werden we afgeschrikt en beslisten we uiteindelijk om het dan maar in eigen handen te nemen.

Via internet doorzocht ik regelmatig de site met asieldieren en daarop vonden we een labrador die prima geschikt lijkt als gezelschapshond voor Liesbeth.

Zaterdag gaan we dus naar Wommelgem, kennismaken met Chanelle. En als ‘t klikt tussen haar en Liesbeth komt ze meteen met ons mee.

De eerste dagen zullen dan zeker besteed worden aan wennen in haar nieuwe thuis met zoveel mensen om zich heen en met zoveel huisdieren.
Eén van onze poezen heeft trouwens babietjes sinds vorige week.
Dus wie een goede thuis kan bieden aan een klein poesje mag ons altijd contacteren.

Concentratie

Schilderen met sponsje 2
Sinds de dosis Keppra van Liesbeth verhoogd werd, lijkt ze langer met een activiteit te kunnen bezig zijn. Werkt ze dus met meer concentratie.
Hoeveel plezier ze bijvoorbeeld beleeft aan spelen met verf kan je zien op de foto’s.

Ze wordt ook alsmaar inventiever om uit te drukken wat ze wil doen, hebben, … Zo stapte ze vandaag met haar kayewalker tot aan de kapstok in haar kamer, liet één hand los en pakte een jas beet die ze richting assistente stak. Ze wou er dus duidelijk op uit!

Opnieuw naar school gaan lukt vrij goed.
Deze week is er trouwens van 9 tot 16 uur een begeleidster voor Liesbeth aanwezig. De stagiaire van de afdeling Zorg die normaal alleen op dinsdag bij Liesbeth is, heeft deze hele week “blokstage”. De uurtjes schoolbegeleiding die op die manier vrij komen bij onze assistenten worden gebruikt om de honderden woordkaarten te plastificeren en knippen.

schilderen met sponsje 1 De voorbije vrijdag was er weer een samenkomst van het PTP-team rond Liesbeth.
Daar werden vanzelfsprekend de voorbije gebeurtenissen (de beet die ze opliep en de hospitalisatie en hoe de school dit opvangt) besproken.
Maar ook dat we er alles aan willen doen om te profiteren van de verhoogde “leerbaarheid” van Liesbeth sinds de epilepsie wat beter onder controle lijkt te zijn en hoe we dat in samenwerking met de school kunnen realiseren. Wordt vervolgd!

Terug naar de klas.

Vanaf morgen brengen we Liesbeth weer naar school.
Gisteren kregen we een e-mail van de directie met daarin een aantal maatregelen die zouden worden getroffen om de veiligheid tijdens de pauzes te verhogen. Maatregelen zoals controle op de toezichten, betere procedure voor de wisselmomenten, enz.
Als al deze zaken ook werkelijk in praktijk gebracht worden is de kans op een kwetsuur al heel wat minder!

Als we Liesbeth morgen brengen nemen we meteen een hele zak kijkboekjes mee. Zij is dol op boekjes en heeft er ook tijdens de laatste feestdagen weer heel wat bij gekregen. We zullen dus zorgen dat er ook in de klas een ruim aanbod is voor haar.

boekje basis-gebaren Verder heb ik met de basisgebaren ook een boekje gemaakt. Eigenlijk de uitgeprinte powerpoint. Dat boekje kan een hulp zijn voor de juffen en begeleiders in de school.

Thuis werken we nu ook met woordkaarten aan woordenschatuitbreiding. De woordkaarten zijn makkelijk uit te printen vanop de website van Juf Sanne waar je ze in pdf bij de downloads vindt. Als de juf van Liesbeth het ziet zitten om er ook in de klas mee te werken maken we ze nog een keer. Ideaal zou immers zijn dat Liesbeth in de klas rond thema’s werkt en daar dan telkens enkele nieuwe gebaren bij aanleert.

Verlengde vakantie

Liesbeth heeft, tegen wil en dank, een verlengde kerstvakantie.

We namen immers na de vakantie contact op met de Raad van Bestuur van de scholengroep waartoe de school van Liesbeth behoort en legden uit dat we toch wel graag een concreet antwoord zouden willen krijgen van de school in verband met het in de toekomst voorkomen van “ongelukjes” tijdens de pauzes (cfr het krabben en bijten).
De maatregel die door de directeur was voorgesteld (dat de toezichthouders een fluojasje zouden dragen) leek ons niet echt een oplossing.

De Raad van Bestuur vraagt nu aan de school welke acties ze denkt te ondernemen om dergelijke incidenten te voorkomen. We wachten nu op het antwoord van de school alvorens Liesbeth weer met een gerust hart aan hen toe te vertrouwen.

Liesbeth helpt Soraya om te eten Wat niet betekent dat Liesbeth ondertussen stil zit!
Samen met ons en met haar assistenten oefent zij haar handje om weer even goed te functioneren als voor het bijt-incident. Zij knutselt en speelt, zij oefent met gebaren. En daarnaast toont zij dat ze ook kan “assisteren”. Kijk maar op de foto hoe zij gezinshulp Soraya helpt om haar boterhammetjes op te eten!

Basis-gebaren

Met basis-gebaren bedoel ik: de gebaren die je écht nodig hebt om met iemand te kunnen communiceren.

bonjour Niet de échte gebarentaal, die dan weer verschillend is in elke taal, maar gewone, eenvoudige gebaren die in je omgang met elke dove persoon een hulp kunnen zijn en meteen ook als taalondersteuning kunnen dienen bij personen met een mentale handicap.
Kortom: gebaren die we ons eigenlijk allemaal zouden moeten kunnen eigen maken.

Ik vond op de website van CFLS (een Waalse dovenorganisatie) een bruikbare pdf. Die heb ik nu omgezet in een Nederlandstalige powerpoint. Voor elkeen die bereid is er een beetje tijd aan te besteden is deze nu beschikbaar onder de Powerpoints-link op Handiklap. Je vindt hem helemaal onderaan!

Gelukkig Nieuwjaar!

Met een gezellig feestje met het hele gezin hebben we het oude jaar afgesloten. Veel en lekker eten en hopen pakjes voor iedereen.

We hopen dat het nieuwe jaar wat meer stabiliteit brengt in de assistentie van Liesbeth dan het oude jaar.
We zijn vooral dankbaar dat ze de beet met gevolgen (twee weken geleden) overleefd heeft en vorige week uit het ziekenhuis naar huis mocht komen.
En of en hoe en wanneer we haar terug naar school laten gaan, dat zien we nog wel!

 De lezers van deze website worden steeds talrijker.
Getuige daarvan is de afbeelding van de cijfers van het voorbije jaar, te vergelijken met die van vorig jaar en van het startjaar (2006). Door op de afbeelding te klikken kan je ze vergroten en dus duidelijker maken!